NESCAFE план - социална отговорност

Кафе
to go

Търсенето
нараства

Споделено
предизвикателство как да увеличим реколтата на зелено кафе
в държавите производителки

Производството
на кафе трябва да се
управлява отговорно
!

Като кафето на хората NESCAFÉ® носи специална отговорност да подсигури достъпността на кафето със страхотен вкус за всички.

Инвестира ме
350 млн. швейцарски
франка в


кафето на бъдещето **

180 000 тона отговорно отгледано Зелено кафе
чрез връзка
с фермерите *

Научна дейност
Пътуващи научно-изследователски
центрове

Десетки хиляди
ежедневно обучавани
Фермери
и работници

създаване на
гордост от
фермерския труд

Повишаване
ефективността
и приходите
на производителите

Разпространяване на 220млн.
високопродуктивни
растения **

Локално
въздействие,
свързани навсякъде

Местното
производство,
създава работни места
нашите фабрики

Местното
производство,
създава работни места
нашите фабрики

Спестяваме **
и

20% от енергията
30% от водата

над 250
агрономи
в повече от
10 държави

достигане на повече
потребители
навсякъде:

разпространяване на
устойчивостта

55 000 
чаши на
секунда

като броя се увеличава

*Нашият ангажимент за 2015г.

** Нашите ангажименти за периода 2010 – 2020г.