Политика за ползване на Уеб Сайт и Социални мрежи

(в сила от 30.04.2015 г., последна промяна от 31.03.2017 г.)


Добре дошли в нашия Уеб сайт! Надяваме се, че ще се насладите на онлайн преживяването тук. Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на този Уеб сайт и/или Социална мрежа представлява съгласие с тези условия.

Термините "ние", "нас", "наш", Нестле България се отнасят до „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: бул. „Европа“ № 128, гр. София 1360 и всяко от свързаните дружества в корпоративната група на NESTLE, според контекста. “Вие” се отнася до всяко лице, което влиза в и/или използва този Уеб сайт и/или Социална мрежа.

Нестле България цени Вашето доверие и желае да Ви запознае с условията за ползването на този Уеб сайт и/или Социална мрежа.

1. Допустима употреба на Уеб сайта

Не се колебайте да разгледате нашия Уеб сайт и да публикувате материали в него (например въпроси, мнения и мултимедийно съдържание като снимки и видео).

Имайте предвид обаче, че материалите, публикувани в Уеб сайта, трябва да са със съдържание, позволено от закона и добрите нрави. Моля внимавайте и не допускайте:
(a) нарушения на правото на личен живот на друго лице;
(б) нарушения на правото на интелектуална собственост;
(в) изявления, които са обидни, клеветнически или по друг начин позорящи (включително към Нестле България), свързани са с порнография или имат расистки, ксенофобски характер, насърчават омраза или подбуждат към насилие или безредици;
(г) качване на файлове, които съдържат вируси или могат да доведат до проблеми със сигурността; или
(д) застрашаване целостта на Уеб сайта по друг начин.

Нестле България може да премахне всяко съдържание от Уеб сайта, което смята за незаконно или попадащо в някоя от изброените по-горе категории.

2. Защита на данните

Нашата Политика за обработване на лични данни и друга поверителна информация обяснява как личните данни, споделени в този Уеб сайт и Социалните мрежи, се обработват от Нестле България и неговите партньори. Вижте повече тук

3. Интелектуална собственост

3.1. Съдържание, предоставено от Нестле България

Всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на Нестле България в този Уеб сайт и/или Социалните мрежи, принадлежат на Нестле България или неговите лицензодатели (Société des Produits NESTLE S.A.). Използването/неправилното използване от Ваша страна на търговските марки, публикувани на този Уеб сайт и/или Социалните мрежи, е строго забранено. Информираме Ви, че Нестле България, стриктно и с цялата строгост на закона, ще упражнява правата си, произтичащи от правото на интелектуална собственост.
Можете да възпроизвеждате части от Уеб сайта и/или Социалните мрежи за лично ползване (т.е. некомерсиална употреба), при условие че спазвате и не нарушавате каквито и да е права на интелектуална собственост, включително авторски права, които могат да възникнат за такова съдържание.

3.2. Съдържание, предоставено от Вас

С предоставянето на съдържание в този Уеб сайт Вие декларирате, че сте автор на съдържанието или че имате правата (т.е. дадено Ви е разрешение от притежателя на правата) да предоставяте такова съдържание (например снимки, клипове, музика) в Уеб сайта.

Освен ако друго не е посочено на друго място в този Уеб сайт и/или Социалните мрежи, Вие се съгласявате, че такова съдържание ще бъде третирано като неповерително и давате на Нестле България безплатен, безсрочен, глобален лиценз да ползва (включително да разкрива, възпроизвежда, предава, публикува или излъчва) съдържанието, което Вие предоставяте, за цели, свързани с неговата дейност.

Моля, имайте предвид, че Нестле България е свободно да реши дали да използва това съдържание. Нестле България може вече да е разработила подобно съдържание или да е получило такова съдържание от други източници, като в този случай всички права на интелектуална собственост върху това съдържание остават за Нестле България и неговите лицензодатели.

4. Отговорност

Въпреки че Нестле България полага всички необходими усилия, за да гарантира, че Вашите материали са публикувани без промени и да избегне каквито и да е сривове, ние не носим отговорност за неточна информация, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи). Всяко доверяване на материали на този Уеб сайт и/или Социални мрежи е на Ваш собствен риск.

Този Уеб сайт и/или Социална мрежа може да съдържа връзки към други Уеб сайтове и/или Социални мрежи (собственост на трети лица), върху които Нестле България няма контрол. Ние не винаги одобряваме съдържанието, публикувано в тези Уеб сайтове и/или Социални мрежи и не поемаме отговорност за тях, включително и по отношение на тяхното съдържание, точност или функция. Затова Ви съветваме да разгледате внимателно политиката за поверителност на тези Уеб сайтове и/или Социални мрежи и да се осведомявате за всякакви промени в нея.

Ако поддържате уеб сайт ‐ собственост на трето лице и желаете да създадете препратка към този Уеб сайт и/или Социална мрежа, Нестле България не възразява срещу това, при условие че използвате точния url на началната страница на този Уеб сайт и/или Социална мрежа. Настоящото разрешение за използване на препратки не предполага по никакъв начин, че Нестле България одобрява или отговаря за съдържанието на Вашия Уеб сайт и/или Социална мрежа. Моля не използвате "фрейминг" или подобни практики и се уверете, че препратката към Уеб сайта и/или Социалната мрежа се отваря в нов прозорец.

5. Свържете се с нас

Този Уеб сайт се поддържа от Нестле България и Ксениум ООД.

Ако имате въпроси или коментари относно Уеб сайта, моля не се колебайте да се свържете с нас (i) на Nestle.Professional@bg.nestle.com, (ii) 0 700 16 606 (според тарифния план към фиксираната мрежа на A1), всеки работен ден от 9:00 до 17:30 или (iii) гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128.

6. Промени

Нестле България си запазва правото да прави промени в настоящите условия за ползване на Уеб сайта и/или Социалните мрежи. Моля, посещавайте тази страница регулярно, за да преразглеждате настоящите условия и да се запознавате с направените промени.

7. Допустима употреба на Социалните мрежи на Нестле България (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Youtube)

Нестле България няма да поощрява съдържание и действия, които:

7.1. Хулят, клеветят, тормозят, заплашват останалите потребители на съответната страница и злоупотребяват с и нарушават човешките им права (като например правото на достойнство или правото на лична неприкосновеност).

7.2. Целят публукуването на клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични, заблуждаващи или незаконни материали или информация.

7.3. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към софтуер или други материали, които подлежат на авторски права, освен ако публикуващия не притежава тези права.

7.4. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към вируси или други видове софтуер, чиято цел е да нарушава дейността на компютрите на останалите потребители.

7.5. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към снимки или други материали, които съдържат изображения на марки или елементи от марки на конкурентни компании.

7.6. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към снимки или други материали, които представят употребата на алкохолни и тютюневи изделия в благоприятна светлина или я стимулират по друг начин.

7.7. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към снимки, видеа или страници с рекламно съдържание или които приканват или стимулират потребителите на съответната страница на Нестле България да участват в различни видове конкурси, събития и други подобни инциативи.

7.8. Качват (upload) или прикачат хипервръзки към снимки, видеа или страници с рекламно съдържание, които представляват директен маркетинг към деца под 12 годишна възраст.

7.9. Което и да е друго действие, което е в противоречие с правилата за употреба от съответните социални мрежи.

Ако се установи наличието на такъв тип действия или съдържание, то подлежи на изтриване без предупреждение, а потребителят - на лишаване от права на достъп до съответната страница. Всички материали, в т.ч. коментари, визии, видеа, публикувани на съответната страница от потребители, не отразяват обезателно официалната позиция на „Нестле България” АД , нейните служители или партньори. „Нестле България” АД не носи отговорност за правотата на което и да е твърдение, изразено от потребителите на съответната страница, както и за публикувани от потребителите текстове и снимки със защитено авторско право и за предоставена от потребителите всякаква чувствителна и/или поверителна информация;

Съответната страница за България може да съдържа информация, свързана с научни експерименти и/или непотвърдени данни и/или научни прогнози. „Нестле България” АД не носи отговорност за решения/действия, основани на такава информация, без направена консултация със специалист.
Съответната страница за България може да съдържа връзки към други Интернет страници. Въпреки че „Нестле България” АД се стреми да предоставя връзки само към страници, които са в съответствие с приложимото законодателство и стандартите на „Нестле България” АД, компанията не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници.

„Нестле България” АД събира лични данни (като три имена, адрес за доставка, телефон, Facebook ID или ID за съответната мрежа), само в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на съответната страница и във връзка с условията за участие в дадена игра.

Нестле България си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя правилата на съответната страница, като промените влизат в сила след публикуването им в секция „About” на страницата в съответната Социална мрежа.

В допълнение на настоящите правила, можете да имате предвид и Правилата на съответната Социална мрежа, поместени на съответната платформа.

8. Приложимо право и юрисдикция

Уеб сайтът и/или Социалната мрежа е предназначен за употреба от потребители на територията на Република България. Нестле България не гарантира, че продуктите и съдържанието на този Уеб сайт и/или Социална мрежа са подходящи или достъпни на места, различни от България.

Вие и Нестле България се съгласявате, че всеки спор, свързан с този Уеб сайт и/или Социална мрежа, се урежда от българското законодателство и ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Авторско право © Ноември 2014 „Нестле България“ АД.