вид бизнес
Брой клиенти/служители
брой консумирани чаши

Кафе решение за Вашия бизнес

3.3/3 Колко кафе напитки се консумират на ден?

20
30
над 100

Вашето решение

Офис
20 до 50
30 чаши