вид бизнес
Брой клиенти/служители
3брой консумирани чаши

Кафе решение за Вашия бизнес

2.2/3 Посочете броя на Вашите посетители

20 до 50
20 до 50
над 50
над 50

Вашето решение

Офис
20 до 50
30 чаши