вид бизнес
2Брой клиенти/служители
3брой консумирани чаши

Кафе решение за Вашия бизнес

1.1/3 Посочете своя бизнес

Вашето решение

Офис
20 до 50
30 чаши